Yönetim Sistemleri

Yönetim Sistemleri


Yönetim sistemimiz, üretim ve hizmet süreçlerinde, tüm çalışanların katılımı ile, otonom bakımı öngören, arıza giderme değil önleme yaklaşımını benimseyen, makine ve ekipman etkinliğini en üst düzeye getiren bir yönetimi yaklaşımıdır. Şirket çalışanları, makineleri ve ekipmanları geliştirerek şirket kültürünü değiştirmeyi amaçlar. Çalışanlara eğitim ve sorumluluk verilerek yeteneklerini arttırmaları için ortam sağlanır. Çalışanlar ile birlikte makine ve ekipman da geliştirilir. Yönetim sistemimizi şu şekilde özetleyebiliriz:

Kazançlı bir şirket organizasyonu kurmak; Ekipman, iş gücü, malzeme, yönetim ve enerji kayıplarını azaltmak, üretimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak

Tedavi etmekten çok önlemeye önem vermek; Bakımsızlaştırma, planlı ve önleyici bakım, İş kazalarını önlemek

Herkesi işin içine katmak (Katılımcı yönetim uygulamak); İş gücünü iç içe geçmiş üçgenler halinde organize etmek. Operatörlerin Otonom Bakımı (Jishu-Hozen) uygulamasını sağlamak

Problemleri yerinde incelemek ve sahada çözmek; Ekipmanları ve prosesleri ideal koşullarına getirerek, görsel yönetimi sağlayıp temiz ve tertipli ortam sağlamak

Yaptığı işte sürekli uzmanlaşan bir iş yeri kültürü yaratmak; Kendi kendini idare eden ve geliştiren, kayıpları ortadan kaldırmak için çabalayan bir iş yeri yönetimi kültürü oluşturmak

Telefon 0442 238 33 10
E-mail info@palandokenyatirim.com.tr
Lokasyon Palandöken/ERZURUM